Professionals

Wetenschappelijke onderzoeken over Easysteppers en traplopen!

- door M. Boers en S. Mughal HVA ergotherapie juni 2017.

Conclusie

Uit het gebruikers onderzoek is gebleken dat 4 van de 6 respondenten minder pijn ervaren na het plaatsen van de 'Easysteppers'.  4 van de 6 respondenten zeggen dat ze minder zorgondersteuning nodig hebben. Daarnaast vinden 3 van de 6 respondenten het traplopen veiliger met de 'Easysteppers'. Tot slot ervaren alle respondenten minder problemen met traplopen, na het plaatsen van de 'Easysteppers'.
Uit het onderzoek naar (zorg)professionals is gebleken dat het van groot belang is dat de 'Easysteppers' vergoed gaan worden. Daarnaast vinden ze het een innovatief product, dat zorgt dat men in beweging blijft. Tot slot hopen ze dat het product verder op de markt komt.

- door Judith Foederer.

Conclusie

Er zijn kleinere bewegingsuitslagen van de knie bij het traplopen met de Easysteppers in vergelijking met de normale trap. De gemeten varuswaardes (knie-as afwijking) zijn significant lager, dus mogelijk minder ziekteprogressie van knieartrose. Bovendien is er sprake van minder asymmetrie tussen beide knieën. Prezi presentatie.

  • Video met onderzoek "Kinematica van de knie en heup"

 

- door Anique van de Kerkhof.

Conclusie

Wanneer men de Easysteppers gebruikt is er een significant kleinere heupflexie (buiging) en ROM van zowel de flexie-extensie als de abductie-adductie nodig. Verondersteld wordt dat door de gunstigere spierlengte/kracht-relatie het traplopen minder spierkracht kost. Tevens lijkt het bekken beter te kunnen worden gestabiliseerd waardoor een pelvic drop (bekken kanteling) beperkt zou kunnen worden.

Onderzoekers geven de plaats/omgeving de schuld! Terwijl het toch de verzwakte bewoner is, die niet meer in staat is, zich verantwoord te bewegen.

Trap staat op de eerste plaats in huis. Zie tabel 1 (pagina 2)

Fysiotherapie, valpreventie en/of leefstijlaanpassing kan ook een oplossing zijn!

Valpreventie bij Ouderen. Effecten met kostenbesparing calculaties.

Door Den Ouden, Marjolein EM

"Strikingly, ... loss of lower extremity function en extensive loss of muscle mass(legs) relationship with living independantly!!!" (pag 6).We zien dat bij mensen naarmate ze ouder worden de handspierkracht gelijk blijft en verrassend is het dat de beenspierkracht sterk afneemt. Of deze mensen, waarbij de beenspierkracht afneemt, gelijkvloers wonen of een traplift hebben en daardoor de beenspieren niet gebruiken of trainen, is niet (meer) te achterhalen. Echter dat is wel zeer plausibel. 

Zeer uitgebreid effectenonderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen door RU Nijmegen, HANZE en UMC Groningen. Langer stabiel en langer zelfstandig wonen met o.a. besparing d.m.v. woningaanpassingen op thuiszorgconsumptie van 70-plussers (v.a. pag. 101). 

Bundel met informatie over valpreventie. 

Door Ingrid Lock

Gedetailleerde analyse van het traplopen