Professionals

Wetenschappelijke onderzoeken over Easysteppers en traplopen!

 • In het programma ‘Langer thuis’1 staat het duidelijk: ouderen ondersteunen zelfstandig thuis te blijven wonen zolang het kan. Maar er staat ook: thuiswonende ouderen hebben een persoonsgerichte aanpak nodig. Niet alle ouderen wonen in een geschikte woning en verhuizen is niet altijd mogelijk. Sommige ouderen in steden wonen in portiekwoningen waar meerdere bewoners gebruik maken van één trap. Hebben deze ouderen een loopprobleem, waarvoor een voorziening nodig is, dan wordt vaak gekozen voor een traplift. Dit artikel in ergotherapie magazine laat zien dat er andere middelen effectief ingezet kunnen worden om de toegankelijkheid van deze gebouwen te verbeteren.

  Presentatie sociale bevindingen Pilot van Easysteppers in Portiekwoningen in Amsterdam  hierin worden de resultaten toegelicht van de bewoners ervaringen(2017)

   

  LANG LEVEN IN PLAN BERLAGE aanpassen van portiek woningen voor ouderen met Easysteppers 2018 (pagina 32) (Plan zuid van Architect H.P. Berlage staat onder rijksbeschermd stadsgezicht)

   

- door M. Boers en S. Mughal HVA ergotherapie juni 2017.

Conclusie

Uit het gebruikers onderzoek is gebleken dat 4 van de 6 respondenten minder pijn ervaren na het plaatsen van de 'Easysteppers'.  4 van de 6 respondenten zeggen dat ze minder zorgondersteuning nodig hebben. Daarnaast vinden 3 van de 6 respondenten het traplopen veiliger met de 'Easysteppers'. Tot slot ervaren alle respondenten minder problemen met traplopen, na het plaatsen van de 'Easysteppers'.
Uit het onderzoek naar (zorg)professionals is gebleken dat het van groot belang is dat de 'Easysteppers' vergoed gaan worden. Daarnaast vinden ze het een innovatief product, dat zorgt dat men in beweging blijft. Tot slot hopen ze dat het product verder op de markt komt.

- door Judith Foederer.

Conclusie

Er zijn kleinere bewegingsuitslagen van de knie bij het traplopen met de Easysteppers in vergelijking met de normale trap. De gemeten varuswaardes (knie-as afwijking) zijn significant lager, dus mogelijk minder ziekteprogressie van knieartrose. Bovendien is er sprake van minder asymmetrie tussen beide knieën. Prezi presentatie.

 • Video met onderzoek "Kinematica van de knie en heup"

 

- door Anique van de Kerkhof.

Conclusie

Wanneer men de Easysteppers gebruikt is er een significant kleinere heupflexie (buiging) en ROM van zowel de flexie-extensie als de abductie-adductie nodig. Verondersteld wordt dat door de gunstigere spierlengte/kracht-relatie het traplopen minder spierkracht kost. Tevens lijkt het bekken beter te kunnen worden gestabiliseerd waardoor een pelvic drop (bekken kanteling) beperkt zou kunnen worden.

Onderzoekers geven de plaats/omgeving de schuld! Terwijl het toch de verzwakte bewoner is, die niet meer in staat is, zich verantwoord te bewegen.

Trap staat op de eerste plaats in huis. Zie tabel 1 (pagina 2)

Fysiotherapie, valpreventie en/of leefstijlaanpassing kan ook een oplossing zijn!

 • Traplift Kopen of Huren en traplift prijzen onderzoek 2021

10 Tips en adviezen bij het kopen van een traplift! Waar moet je op letten?  Hoe zit het met de inruilprijs? Wat kost een traplift? Wat zijn de verborgen kosten?

 • Traplift prijzen onderzoek 2021 van alle trapliftleveranciers

Overzicht trapliftprijzen 2021 van verschillende traplift leveranciers! Wat kost een traplift? Kosten voor een traplift variëren tussen €2750,- voor een simpele rechte trap en tot €12000,- afhankelijk van de bochten in de trap. De gemiddelde prijs van een traplift is €8000,-. Een service contract voor een traplift is ca. €300,-- €400,- per jaar. (Er bestaat geen inruilprijs, daarom worden traplift al vanaf 100 euro aangeboden op marktplaats)

Valpreventie bij Ouderen. Effecten met kostenbesparing calculaties.

Door Den Ouden, Marjolein EM

"Strikingly, ... loss of lower extremity function en extensive loss of muscle mass(legs) relationship with living independantly!!!" (pag 6).We zien dat bij mensen naarmate ze ouder worden de handspierkracht gelijk blijft en verrassend is het dat de beenspierkracht sterk afneemt. Of deze mensen, waarbij de beenspierkracht afneemt, gelijkvloers wonen of een traplift hebben en daardoor de beenspieren niet gebruiken of trainen, is niet (meer) te achterhalen. Echter dat is wel zeer plausibel. 

Zeer uitgebreid effectenonderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen door RU Nijmegen, HANZE en UMC Groningen. Langer stabiel en langer zelfstandig wonen met o.a. besparing d.m.v. woningaanpassingen op thuiszorgconsumptie van 70-plussers (v.a. pag. 101). 

Bundel met informatie over valpreventie. 

Van traplift naar WLZ

 

Wat is het verouderings proces?

Waardoor versneld het verouderingsproces?

Hoe rem je dit verouderingsproces?

Waardoor ontstaat spiermassaverlies?

Hoe kan je het proces van spiermassaverlies(=veroudering) remmen?