Amsterdamse portiekwoningen beter toegankelijk

Portiekwoningen in Amsterdam

Portiekwoningen beter toegankelijk door toepassing van tussentreden

Door het plaatsen van tussentreden op trappen die toegang geven tot portiekwoningen in Amsterdam kunnen bewoners met loopproblemen makkelijker hun woning in en uit. In het voorjaar van 2017 is een proef georganiseerd in twee trappenhuizen...

 

Brandweer en gemeente Amsterdam zijn geïnteresseerd

De uitkomsten zijn gepresenteerd aan de gemeente en de brandweer. Tussentreden op trappen met een bocht vragen verder onderzoek. De brandweer, anticiperend op grote krapte is op de woningmarkt en ook langer thuis willen wonen in eigen omgeving en op het feit dat in 2030 30% van de bevolking 65 plus is, vindt dat de tussentreden een extra vluchtmogelijkheid geven aan mensen met mobiliteitsproblemen. (Het bouwbesluit dateert nog uit de tijd dat alle 65 plussers naar het verzorgingstehuis konden.) De afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam gaat op basis van de uitkomsten in gesprek met diverse partijen om te bekijken in welke situaties de tussentreden een langdurige oplossing zouden kunnen bieden. Stadsdorp Rivierenbuurt en afd. ergotherapie van Hogeschool van Amsterdam is betrokken bij dit gesprek.

Presentatie sociale bevindingen Pilot van Easysteppers in Portiekwoningen in Amsterdam  hierin worden de resultaten toegelicht van de bewoners ervaringen(2017)

LANG LEVEN IN PLAN BERLAGE aanpassen van portiek woningen voor ouderen met Easysteppers 2018(pag 32) (Plan zuid van Architect H.P. Berlage staat onder rijksbeschermd stadsgezicht)

Easysteppers in Zwolle in een portiekwoning geïnstalleerd

Op honderden plaatsen in Nederland worden de Easysteppers al toegepast, nu dus ook in Zwolle. Met de Easysteppers hoeft de gebruiker nog maar halve treden te nemen waardoor het makkelijker wordt de trap te gebruiken. Aangezien de overheid wil dat iedereen zolang mogelijk in de huidige woning blijft wonen, is dit een prima oplossing voor ouderen. Het is veel voordeliger dan een traplift die gemiddeld na vier jaar niet meer gebruikt wordt, doordat de gebruiker dan vaak kiest voor een verhuizing naar bijvoorbeeld een verzorgingstehuis.

Mevrouw van Enkhuijzen, die al op leeftijd is, woont op de eerste verdieping en moet dus een trap op en af. Dat laatste ging steeds moeilijker aangezien ze een stijf been heeft door een fietsongeluk, waarbij ze een verbrijzelde knie opliep. Lees verder in deSwollenaer.

Op verschillende andere plaatsen in het land zijn ze al in gebruik!

  • In het programma ‘Langer thuis’1 staat het duidelijk: ouderen ondersteunen zelfstandig thuis te blijven wonen zolang het kan. Maar er staat ook: thuiswonende ouderen hebben een persoonsgerichte aanpak nodig. Niet alle ouderen wonen in een geschikte woning en verhuizen is niet altijd mogelijk. Sommige ouderen in steden wonen in portiekwoningen waar meerdere bewoners gebruik maken van één trap. Hebben deze ouderen een loopprobleem, waarvoor een voorziening nodig is, dan wordt vaak gekozen voor een traplift. Dit artikel in ergotherapie magazine laat zien dat er andere middelen effectief ingezet kunnen worden om de toegankelijkheid van deze gebouwen te verbeteren.